Indsigt i Capacit

Vores historie

Hvordan skabertrang for at innovere IT-branchen blev grundlaget for noget helt nyt

Historien bag Capacit

Hvis flere mennesker har fået den samme idé, så er der god chance for, at ideen ikke er helt tosset. Capacit er skabt af fire forskellige mennesker med en fælles idé og et ønske, der var så brændende, at ingen af dem kunne lægge det fra sig.

 

Mikkel Hempel har medvirket i en række succesfulde tech start-ups, og er en af danmarks dygtigste softwarearkitekter. Jens Morten Hansen er manden bag et af landets førende freelance konsulenthuse, Epico, som er en af de hurtigst voksende virksomheder i branchen. De to har gennem flere år haft en dialog og en vision om det perfekte softwarehus, der kunne tage ansvar for at levere gode produkter til kunderne, fra opstart til drift – et ansvar som freelance forretninger i sagens natur har svært ved at påtage sig.

 

Frederik Hvalkof, er et af branchens talenter, som har været arkitekt bag flere banebrydende produkter, særligt inden for AI og Machine Learning. Hans passion for produktudvikling kolliderede dog ofte med det klassiske konsulentkoncept, og han drømte om et softwarehus, hvor langsigtet værdi sættes over kortsigtet indtjening.

De tre kendte hinanden fra mange år i branchen, og i sommeren 2021 besluttede de, at det var på tide at gøre alvor af den fælles drøm.

 

Der var to ting, de gode IT-entreprenører hurtigt blev enige om, og det var, at det ikke blot skulle være endnu en virksomhed som alle de andre. Det var afgørende, at strukturen skulle være transparent og fair – så dygtige folk kunne se værdien i at arbejde for virksomheden, og så kunderne ikke blev vildledt i store, dyre og uoverkommelige projekter. 

De var klar over, at det var nødvendigt at have en professionel leder helt fra start. En profil som med troværdighed og erfaring kunne hjælpe med at etablere virksomheden og sikre leverancerne over for kunderne. Derfor tog de fat i Mikkel Schrøder, som trods stor personlig succes som udviklingsdirektør i Miracle, længe havde oplevet, hvordan det i den klassiske virksomhedsstruktur er svært at fastholde og motivere de allerdygtigste medarbejdere. Schrøder glædede sig derfor over muligheden for at lancere et ambitiøst projekt, hvor hans tunge erfaringer og velafprøvede lederevner kunne komme i spil sammen med en kompetent gruppe medstiftere

 

Målet var at skabe et kompetent softwarehus, hvor alle er forpligtede til at tage ansvar for at levere løsninger og produkter, der skaber værdi. Midlet består af to ingredienser: Først en indgående forståelse for kundens forretning, og dernæst en incitamentsstruktur, der sikrer, at både kunden, leverandøren og den enkelte medarbejder helt konkret har det samme mål for øje.

 

De fire grundlæggere har i fællesskab samlet de dygtigste kolleger i branchen. Hele fundamentet for virksomheden er, at dygtige og ambitiøse mennesker tiltrækker ligesindede, og alle seriøse softwareudviklere synes, det er fedt at lave produkter, som skaber reel værdi.

 

På det fundament introducerer vi hermed Capacit; en virksomhed, der tager ansvar for at skabe værdi i kundens forretning, og hvor både kunder og medarbejdere drives af den fælles succes.